Waar sta ik op de wachtlijst?

Volg jouw rangschikking op de wachtlijst van De Oostendse Haard online op. 

 

Geef jouw uniek inschrijvingsnummer en jouw rijksregisternummer hieronder in en druk op 'plaats opvragen'. 

Het inschrijvingsnummer is opgebouwd uit de datum en een volgnummer, gescheiden door puntjes (vb. 2009.09.08.007). Jouw rijksregisternummer staat op de achterkant van jouw identiteitskaart. 

 

Plaats Gemeente Wijk Type Woning Groep
Er werden geen gegevens teruggevonden voor de ingevoerde combinatie van Rijksregisternummer en Inschrijvingsnummer.

FAQ - Vaak gestelde vragen

Waarom gaat mijn rangschikking achteruit?

De Oostendse Haard krijgt veel vragen over het feit dat personen op onze wachtlijst achteruit gaan in plaats van vooruit. Wij zijn er ons van bewust dat dit tot ontevredenheid en verwarring kan leiden, maar wij zijn verplicht de geldende voorrangsregels toe te passen. Wij garanderen je dat elke toewijzing bij ons correct gebeurt.

 

Jouw rangschikking kan dus door de voorrangsregels achteruitgaan. We duiden hieronder enkele voorbeelden: 

 

Gezinswijzigingen

Bijvoorbeeld: een kandidaat-huurder schrijft zich in met 2 kinderen, 1 kind verlaat de woning of 1 kind komt erbij.
De kandidaat-huurders mogen dan hun keuze aanpassen, maar hun inschrijvingsdatum blijft uiteraard behouden.

 

Mutaties

Een persoon die al huurder is van een sociale woning die echter niet voldoet aan de rationele bezetting en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde verhuurder die wel aan de rationele bezetting voldoet.

 

Na een actualisatie

Sommige kandidaten die eerder ingeschreven zijn dan jij kunnen hun keuze uitgebreid hebben met de woninggroepen waarvoor jij ook  ingeschreven bent. Die komen dan vóór u.

 

Renovaties - verplichte herhuisvesting

De Oostendse Haard moet veel woningen renoveren, omdat ze verouderd zijn. De huurders van deze woningen krijgen voorrang op de wachtlijst en komen dus vóór mensen die al eerder ingeschreven zijn.

 

Prioritaire codes

Mensen wiens huidige woning onbewoonbaar verklaard wordt, krijgen voorrang. Personen in een rolstoel krijgen ook voorrang.