Onze partners in de wijken

De Oostendse Haard geeft samen met haar maatschappelijk werker én met haar partners in de wijken een extra dimensie aan het woord 'sociale' in 'sociale huisvestingsmaatschappij'. Wij doen meer dan alleen kwaliteitsvolle woningen verhuren aan een sociaal tarief. Wij zorgen dat onze huurders kansen krijgen om iets op te bouwen. Daarom streven wij ernaar om heel dicht bij onze huurders en kandidaat-huurders te staan. Uiteraard doen we dit samen met de stad Oostende en de gemeente Bredene, maar ook onderstaande partners zorgen mee voor een aangename woonomgeving met sociale cohesie en vol betrokkenheid. 

artikelafbeelding

Actief in Oostende

SAAMO West-Vlaanderen (het vroegere Samenlevingsopbouw) is in Oostende actief in De Nieuwe Stad met de Wijkfabriek. Zij organiseren ook Familiesalons.
artikelafbeelding

Vormingshuis/vindplaatsgerichte werking in Oostende

Arktos organiseert in de Nieuwe Stad, de Konterdam, op de Vogelwijk en op de Vuurtorenwijk een wijkgericht vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.
artikelafbeelding

Kunst in de openbare ruimte

We lieten al enkele van onze gevels onder handen nemen door kunstenaars van The Crystal Ship. Het brengt een nieuwe dynamiek in de buurt. Gespreksstof voor de buren ook.
artikelafbeelding

Brug naar een betere gezondheid

Community Health Workers hebben de taak om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties (gratis) de nodige begeleiding te geven en de weg te wijzen naar en in de Belgische gezondheidszorg. Ook in Oostende zijn ze actief.
artikelafbeelding

Een inspirerend ontmoetings- en creatieplek

Vanuit het hart van de samenleving gaat KleinVerhaal aan het werk. De kortfilm 'Take Good Care of My Baby' speelt zich af in de Nieuwe Stad en op het Westerkwartier loopt een nieuwe filmproject: De Westerlingen.
artikelafbeelding

Een uitnodiging aan de Oostendenaars

De Grote Invitatie was een uitnodiging aan de Oostendenaars tijdens het Festival van de Architectuur om samen aan hun stad te werken. In de zomer 2021 trok De Grote Invitatie naar drie wijken in Oostende met elk hun eigen karakter.